RajuanTowers - חזרה לאתר

אתם צופים בתוכנית בהגדלה. לחצו והזיזו את העכבר כדי לנווט. לחצו על כפתור "הקטן" למעלה כדי להקטין

התכונות, המידות והפרטים בתכנית זו הם להמחשה בלבד, ואינם מהווים כל התחייבות של החברה. את החברה מחייב רק ההסכם והמפרט הטכני, לפי חוק מכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים